مرکز فروش سخت افزار و تعمیرات برد هوشمند ،دیتا پروژکتور ،پرینتر و….

مرکز فنی و مهندسی پارسیان رایانه اصفهان

مرکز فروش سخت افزار و تعمیرات برد هوشمند ،دیتا پروژکتور ،پرینتر و….

shadow

**این فرصت استثنایی را از دست ندهید**

سرویس داخلی و کامل ویدئو پروژکتور با قیمت فقط ۶۰ هزار تومان در مجموعه فنی پارسیان رایانه

بدون هزینه ایاب و ذهاب در سطح شهر اصفهان